Selasa, 14 Disember 2010

eRti PerSaHabaTan

SaHabat? KaWan? RakaN? teMan?
aPakAh eRti SeBenar PeRkaTaaN iNi seMua?
AdaKah ia SemaTa-Mata atAs dAsaR perkatAan YaNg tiaDa membawA Apa-Apa mAksUd TerSuRat & TerSirat?
sejAuH Mana Pula IaNya daPat dihayaTi?
SeDalaM maNa pUla ia DaPat MEndaLami?
SetiNggI maNa pula HuBunGan iNi BerLanGsung?
DaN Yang PalinG PenTing SeKali!!!


 BagaiManakah Ia diabaDikan daLam DirI seSeorang iNdiviDu???

KuPaSan PerTama dibawah aKan diBincaNgkan mengenAi TakRifan atAu MakSud aTau makNa Atau Yang SewaJarNya yang DapAt diErTikaN deNgan perkataAn Tersebut.

 FoRMula Asas:
 

SaHabat? kaWAn? raKan? TeMan? = Infinity < 0 < Infinity


TidaK FaHam BuKan BagaiMana iaNya boleh DiTafsiRkan deNgan ForMula diaTas?
CoRetaN iNi diTulis BerDasaRkan PenGaLaman seLama 24 TahUn + hasiL luaHan PerKonGsian RaKan seRta haSil PemerHatian Yang DiBuat dari CeRita-CeriTa Sebenar dan NyaTa.

Nilai SeBenar huBuNgan iNi Tidak dapat diNyatakan deNgan aNgka nIlai yang SpesiFik seperTi HarGa BaRang di PasaR. Ini keRaNa Nilai TerSeBut hanYa boleH diTenTukan Oleh InDiviDu yang TerLibat DaLam URusNiaga Ini.

MunGkin iaNya naMpak BuaNg MaSa UnTuk DiTuLis aTau DiBaca…NaMun SeBenarNya, Inilah Yang BerLaku DaLam ReaLiti KehiDupan maNusia setIaP MaSa.

baGi seSetEngah InDiviDu, MereKa bErSikap aCuh tiDak aCuh aTau meMandang RinGan dan BersiKap eNteng TerHadaP PerKara Ini. MeNgaPakah? MunGkin DidoRongi BeBeraPa FakTor yang menPengarUhi dIri MeReka.
Antaranya iaLah:
i.                     tiDak MeMaHami & mengHayaTi Erti SeBenar “SaHaBat/KaWan/RaKan/TeMaN”
ii.                    tiaDa keikhLasan dan BerJiwA LuHur daLam perHubUngan
iii.                  SikaP meMenTingKan DiRi taNpa meMikirKan haTi PeRasaaN oRang LaiN
iv.                  KuraNg PenGetaHuan daLam PenafSiran SeBenar “SaHaBat/KaWan/RaKan/TeMaN”

SaHabat? KaWan? RakaN? teMan? Juga BoleH diTafSirKan sebagaI saTu HuBungAn aNtaRa ManUsia. NamUn BeGiTu, maKsud SahAbat, KaWaN, RaKaN dAn JUga TeMan aDaLah BErBeza aNtara Satu SaMa lain BerGanTung kepAda ideaLogi PeMikiRan InDiVidu TerbaBit daLam MeNafSirkanNya. JiKa diTerjeMahKan daRiPada peMikIran peNuLisSeManIs KuRma SePaHit KoPi

BuKan MuDah UnTuk menDaPatKan SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan yang “SEJATI”.
SeEraT/SeKukUh/SeKuAt maNa perHuBunGan yang diJalinKan seDiKit SebanYak SuDah pasTi iaNya teRasA pAhiT Jua dAlam SaTu KeTika. NaMUn, tiDaK seMesTinYa KePaHitAn dIrAsaI seNtiaSa walauPun SeBeNarnya aTau HaKikaTnya meMang paHit, LanTas KemAnisAn JuGa DaPat diRasai.

MakSud huBungan Ini JugA bolEh DiTafsIrkan Seperti MaKanaN & MiNumAn HaRiaN kiTa SEMua. Ada yang PeDas, ManIs, maSam, TaWar, pahIt dan Pelbagai AneKa RaSa.

SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan yang “SEJATI” seHaRusNya meNeRima keLeMahaN dAn KeLeBihan SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan meReKa SeaDanya.

keIkhlasaN seSeoRang IndiviDu daLam BerSahaBat daPat diNilai daRi Segi NyaTa aTau puN TidAk, SeCara TeRus aTau seBalikNya dan daRi peLbagai asPek lagi. DaLam HuBungAn SeBenaR BerKawAn, MasIh aDa JuGa yang berKawAn denGan TiDaK IkHlas, TidaK JuJur dan TidaK SeTia PaDa SahAbatnya. Ada Yang BerSahAbat SeMata-maTa haNya uNtuk kePenTingaN diRi MeReka SenDiri.

DikaTakaN aTaU diTafSirkan SaHabat/KawAn/RaKan/TeMan yang “SEJATI” iTu aDaLah:

 seMasa SuSah aTaU SenaNg seNtiaSa diKonGsi BerSama,
baIk buRuk sikAp, PerAngAi, TingKah laKu, Sifat diJaGanya,
maRuahNya senTiasa DiJaGanya,
keLemaHan dan keLeBihan diTeriMa SeadanyA,
TidaK Malu maLahan BanGga ApaBila BerKawAn dengaNnya,


TaTkala SahabaTnya menGaLami KeSusahAn, DibeRi baNtuan dan PerTolOngaN yang SeMaMpu MunGkin. tiDak diBiaRkan saHabatNya iTu BeraDa daLaM kesusaHan bErSenDiriaN.

Jika Kita ImBas kembali bagaImana KiSah-kisah PerJalaNan keHidupan PaDa zaMaN Nabi Muhammad s.a.w dAn PaRa SahaBat meNgenaI peNtingNya menJaga HuBungaN silaturaHim, beGitu HebAt dan BeSar SeKali penGorbanaN yang DilaKukan deMi MenjAga JaliNan UkhWah. NaMun Jika DiBanDingkaN paDa zaMan KiNi, bEgItu JaUh beZa Sekali. 

Isnin, 6 Disember 2010

Hijrah Kembali Lagi

Selamat Menyambut Maal Hijrah.

Muharam kembali lagi dengan tahun hijrah yang ke-1432H. Namun sejauh mana kita semua menghayati peningkatan usia diri kita selaras dengan amal ibadah yang kita lakukan seharian.
Dengan bertemakan "1Malaysia 1Ummah" untuk sambutan tahun baru hijrah pada kali ini, adakah ia dapat membantu kita semua umat islam di malaysia ataupun di seluruh dunia dalam bersatu mempertahankan agama Islam. Sejauh manakah kita semua umat Islam di Malaysia khasnya dapat bersatu tanpa mengira pandangan politik.

Jangan kita utamakan pandangan politik sehingga kita sebagai saudara seagama bergaduh sesama sendiri. Kita harus sedar perjuangan bagi mempertahankan agama adalah amat penting segalanya.

Dengan dilihat pada masa kini, keruntuhan akhlak bagi golongan muda amat membimbangkan sekali. Lantas apakah tanggungjawab dan peranan kita sebagai umat islam dalam membantu menangani gejala ini. Tidak perlulah bersusah payah, cara yang mudah sekali bermula dikalangan keluarga kita sendiri.Jika semua umat islam menyumbangkan bakti dengan hanya menjaga ahli keluarga sendiri bagi memastikan ahli tidak melanggar syariat Islam dan hukum syarak yang telah ditetapkan, sudah tentu kadar kerosakan akhlak dikalangan generasi muda dapat dikurangkan.

Semoga dengan tahun hijrah baru ini kita lebih mementingkan dan memikirkan persediaan kehidupan kita di akhirat kelak.
Semoga kita sentiasa di berkati oleh Allah s.w.t

Apa yang paling penting semoga kita tidak lalai dan lupa serta alpa dalam mengerjakan kewajipan yang diberikan oleh Allah s.w.t kepada kita sebagai hamba-Nya.
Berselawatlah kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w sekurang-kurangnya sekali setiap kali sesudah menunaikan solat lima waktu.

Salam Maal Hijrah ke 1432H

Ahad, 14 November 2010

Jadilah Pengkritik yang Bijak

Sudah lama ingin mencoret tajuk ini tapi kesempatan belum ada.

          Di sebalik tajuk ini mengungkap kisah sebenar masa kini anak-anak muda mengenai PRU 13 tidak lama lagi. Pelbagai kempen, usaha, jalan, inisiatif dan bermacam-macam lagilah, namun masih belum mampu memberi pemahaman yang jelas pada sesetengah golongan muda yang layak mengundi ini.

        Ada yang umur sudah melebihi dariku, namun masih belum daftar sebagai pengundi lagi. Dalam topik ini, tiada unsur dari mana-mana parti politik. Yang jelas hanyalah fakta realiti atau tanggapan sahaja.

       Sudah diberitahu dan dimaklumkan cara dan bagaimana mendaftar sebagai pengundi. Namun masih terdapat golongan yang pura-pura tidak tahu ATAU tidak mahu ambil tahu. Bukannya mengambil masa yang lama, hanya memberikan myKad dan agen SPR tersebut akan menguruskannya dalam masa kurang 15 minit. Agen SPR tersebut akan memproses pendaftaran tersebut.

      Sudahlah tidak mendaftar sebagai pengundi, tetapi bila bab MENGKRITIK sesuatu tampuk pemerintahan kerajaan melebihi orang yang mengundi. Bagi aku orang seperti ini tidak layak untuk MENGKRITIK apa-apa pun mengenai kerajaan yang sedang memerintah mahupun pihak pembangkang. Ini kerana tiada sedikit usaha pun yang mereka telah sumbangkan bagi memilih calon yang bertanding.

     INSAFLAH wahai golongan yang layak mengundi namun masih tidak daftar lagi sebagai pengundi. Jadilah orang yang bijak dalam mengkritik, bukanlah secara mengikut emosi. Bertindak menggunakan akal.   

Pesanan Ikhlas:
Daftarlah sebagai PENGUNDI, barulah anda layak bersuara untuk mengkritik. Jika tidak, lupakan saja niat.
Selamat mendaftar dan mengundi PRU 13.

Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

Isnin, 8 November 2010

Indeks Persepsi Rasuah (CPI) di Malaysia 2010

Baru-baru ini sekali lagi dikeluarkan keputusan CPI negara oleh badan bebas iaitu Transparency International (TI) bagi setiap negara yang menyertai badan ini. Namun, terdapat berita yang amat mendukacita kerana CPI Malaysia sekali lagi jatuh kepada 4.4 yang berada di tangga ke-56 pada tahun ini berbanding tahun 2009 berada pada tangga ke 56 sebanyak 4.5. 

Keputusan ini amat tidak setanding dengan yang didapati Malaysia pada tahun 2008 berada pada tangga ke 47 sebanyak 5.1
Tahun 2010 ini juga menunjukkan Malaysia telah tewas dengan negara Afrika Selatan iaitu sebanyak 4.5 pada tangga ke 54. 

Jika dilihat dari tahun 2009 ke 2010 menunjukkan kedudukan Malaysia terjatuh dalam CPI ini berbanding tahun 2008. 

Kalau diikutkan, CPI Malaysia seharusnya menunjukkan keputusan yang amat baik berbanding tahun-tahun yang sudah. Ini kerana Agensi Pencegahan Rasuah di Malaysia yang dulu dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR) sudah dinaikkan taraf kepada sebuah badan yang lebih bebas dan diletakkan secara terus dibawah YDP Agong yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). 

Indeks Persepsi Rasuah (CPI) 2010
Indeks Persepsi Rasuah (CPI) 2009
Indeks Persepsi Rasuah (CPI) 2008

Apakah punca-punca yang mempengaruhi keputusan ini?
Adakah SPRM masih tidak mampu menangani rasuah di Malaysia?
Adakah kewujudan Sekretariat Pencegahan Rasuah di IPTA masih tidak membantu kepada usaha membasmi gejala rasuah?
Adakah rakyat Malaysia masih tidak cukup nilai-nilai integriti?

Sabtu, 16 Oktober 2010

Mengenal Pasti Nilai Integriti Seseorang Individu

Sudah lama tidak menulis, walhal terlalu banyak perkara yang perlu ditulis yang sentiasa terlintas di kotak pemikiran untuk dikongsi bersama. Apakan daya, jadual aktiviti telah lari dari landasan yang dicorakan.

Jika kita lihat sejarah kemerdekaan negara telah mencapai 53 tahun. Namun masih terdapat manusia yang berpendidikan tinggi tetapi tahap pemikiran mereka jauh ketinggalan seperti di era zaman penjajahan.

Nilai Integriti seseorang individu boleh dinilai secara kasar dan halus. Terdapat individu yang boleh dilihat secara kasar nilai integriti diri mereka. Namun ada juga individu yang boleh dinilai nilai integriti mereka secara halus.

Tapi apa yang pasti,
                              setinggi mana JAWATAN yang disandang,
                              setinggi mana PENDIDIKAN yang dipelajari,
                              sebanyak mana ANUGERAH yang diterima,
                              sepanjang mana GELARAN yang dipakai,

itu SUDAH PASTI tidak menjanjikan seseorang individu terbabit bersifat INTEGRITI.
Ini terbukti dengan beberapa kes yang sepatutnya dikategorikan sebagai "HIGH PROFILE" tetapi hanya dipandang enteng.

Namun ianya hanyalah propaganda semata-mata bagi menutupi masyarakat yang kabur dengan apa yang berlaku. Setelah ianya disiasat pada awalan masa, lantas setelah sekian lama, kes tersebut dibuang begitu. Apakah punca tersebut sehingga pihak pendakwaan gagal mendakwa mereka?

Adakah terlalu banyak campurtangan politik.???

Tapi percayalah, sungguhpun ia terlepas di dunia, tidak bermakna ia terlepas di akhirat.
Sesungguhnya Mahkamah yang diadili oleh ALLAH S.W.T adalah Maha ADIL.

SEmoga kita bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan walaupun hanya sedikit berbanding yang banyak namun bukan daripada rezeki yang HALAL....

Selasa, 13 Julai 2010

KEWUJUDAN SPR IPT: SEJAUH MANA DAPAT MEMBANTU SPRM???

Salam Sejahtera...


Apakah SPR IPT???
Dimaksudkan disini adalah "Sekretariat Pencegahan Rasuah Institusi Pengajian Tinggi".
Untuk peringkat permulaan, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) untuk mewujudkan sekretariat ini di kesemua IPTA.

Apakah Faktor Kewujudan SPR IPT???
Antara salah satu faktor yang menyumbang kepada kewujudan SPR IPTA ini adalah berikutan kajian persepsi awam yang dibuat pada tahun 2002 mengenai gejala rasuah ke atas sampel mahasiswa IPTA. Hasil daripada kajian tersebut didapati bahawa sebanyak 31% pelajar IPTA sanggup menerima rasuah jika mempunyai kuasa dan peluang. Disebabkan jumlah ini maka diwujudkan organisasi SPR IPTA ini bagi membantu SPRM dalam memberi pendidikan dan maklumat berkaitan keburukan RASUAH DI SESEBUAH NEGARA JIKA BERLELUASA.Bilakah SPR IPTA diwujudkan???
Telah dilancarkan di Putrajaya pada Disember 2007 yang mana dihadiri oleh wakil pelajar setiap IPTA serta pegawai kanan IPTA, pihak SPRM, pihak kementerian dan pihak-pihak yang berkaitan. Maka dengan itu, Awal Januari 2008 bermulah operasi peranan kewujudan SPR IPTA di setiap IPTA masing-masing. Namun, tarikh tersebut hanya merupakan ramalan awal untuk mengerakkan SPR di IPTA. Masih terdapat juga hingga kini walaupun sudah hampir 2 tahun berlalu sejak diwujudkan, masih terdapat SPR IPTA yang tidak bergerak aktif ibarat "hidup segan mati tak mahu".

Nantikan sambungan artikel ini dibahagian 2.

-MIMS-
Selaku Mantan Ketua Sekretariat Pertama (2008)
Sekretariat Pencegahan Rasuah
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Khamis, 1 Julai 2010

Dapat Pekerjaan Atas Dasar Kelayakan Diri atau Menggunakan Bantuan Orang Lain

Kali ini MIMS akan mengupas isu realiti yang wujud dimana-mana sahaja. Persoalannya, Sejauh manakah isu ini akan berterusan? Adakah ia akan dijadikan budaya bagi sesuatu golongan? Adakah ia juga boleh dikategorikan sebagai penyalahgunaan kuasa?Isu sebegini selalu dikaitkan dengan sektor tertentu seperti syarikat-syarikat GLC, syarikat-syarikat swasta yang besar. Dikatakan juga isu ini terjadi di sektor badan-badan berkanun, agensi-agensi kerajaan. Mudah kata kebarangkalian ia terjadi adalah amat tinggi.

Adalah perlu di banggakan seseorang individu itu mendapat jawatan yang tinggi di dalam organisasi yang besar sedangkan ia masuk untuk mendapatkan pekerjaan tersebut bukan kerana KELAYAKAN DIRI yang ada. Tetapi disebabkan oleh faktor menngunakan bantuan orang dalaman yang mempunyai kuasa dalam organisasi tersebut. Ayat ini juga lebih dikenali dengan istilah "guna kabel atau guna orang dalaman".

Penggunaan kabel ini bukan hanya untuk dapatkan pekerjaan, malah ia terjadi dalam pelbagai kes yang lain. bak kata ia akan terjadi dalam aktiviti harian manusia.

--nantikan kupasan isu yang sama tetapi dilihat dari segi perspektif yang lain...


---MIMS---

Khamis, 25 Februari 2010

Hemoglobin Dalam Darah

APA ITU HEMOGLOBIN???

HEMOGLOBIN ialah molekul protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa gas oksigen (O2) daripada organ paru-paru ke seluruh tubuh manusia dan kembali semula ke paru-paru dengan membawa gas karbon dioksida (CO2) setelah diambil daripada semua jaringan tubuh manusia.


HEMOGLOBIN terdiri daripada gabungan empat molekul protein (rantai globulin) yang berkaitan bersama-sama. Setiap rantai globulin mengandungi struktur penting disebut molekul heme. Terdapat molekul heme besi yang berfungsi untuk mengangkut gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam darah. Besi (Iron) terkandung dalam Hemoglobin yang juga berfungsi untuk mewarna merah darah. 

HEMOGLOBIN turut memainkan peranan penting dalam mengekalkan bentuk sel darah merah. Struktur Hemoglobin yang tidak normal akan menggangu pembentukan sel darah merah dan seterusnya menghalang pengaliran melalui pembuluh darah.


BAGAIMANAKAH HEMOGLOBIN DIUKUR???


Hemoglobin diukur sebagai sebahagian daripada hitung darah lengkap (CBC-complete blood count) daripada sampel darah. Terdapat beberapa kaedah untuk mengukur hemoglobin yang kebanyakan dilakukan pada masa kini oleh mesin elektronik yang direka khas untuk menguji kadar hemoglobin darah manusia. Menerusi alat ini, sel darah merah dipecahkan untuk mendapatkan hemoglobin. Hemoglobin bebas boleh terdedah pada bahan kimia yang mengandungi cyanide yang mengikat erat dengan molekul hemoglobin untuk membentuk cyanmethemoglobin. Jumlah Hemoglobin dapat ditentukan dengan menghalakan cahaya melalui solusi dan mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap (khususnya pada panjang gelombang 540 nanometer).


BERAPAKAH PARAS NORMAL HEMOGLOBIN???

Paras Hemoglobin dinyatakan sebagai jumlah hemoglobin dalam gram (gm) per desiliter (dl) daripada darah, sebuah desiliter menjadi 100 mililiter. Julat normal hemoglobin bergantung pada usia dan jantina manusia. Julat normal adalah:
 1. bayi baru lahir = 17-22gm/dl
 2. berusia 1 minggu = 15-20gm/dl
 3. berusia 1 bulan = 11-15gm/dl
 4. kanak-kanak = 11-13gm/dl
 5. lelaki dewasa = 14-18gm/dl
 6. perempuan dewasa = 12-16gm/dl
 7. lelaki berusia = 12.4-14.9 gm/dl
 8. perempuan berusia =11.7-13.8 gm/dl
* Semua nilai ini akan terdapat perbezaan bergantung penggunaan jenis alat dan makmal.

Selasa, 23 Februari 2010

Kehebatan Buah Pisang

Sedar ataupun tidak, sebenarnya khasiat buah-buahan tempatan adalah lebih tinggi berbanding buah-buahan import. Syukur dengan setiap benda yang diciptakan oleh Allah s.w.t yang sentiasa memberikan faedah kepada kehidupan yang lain.

BUAH PISANG YANG TERKAYA KHASIATNYA
 Amaran!!!
Jangan menyimpan buah pisang didalam peti sejuk!!! 

Pisang mengandungi 3 jenis gula semulajadi –sukrosa, fruktosa dan glukosa yang digabungkan dengan gentian. Pisang memberikan tenaga kepada manusia dengan kadar segera dan berterusan. Kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa 2 biji pisang mempunyai cukup tenaga untuk senaman selama 90 minit. Tidak hairanlah pisang dijadikan buah utama kepada atlit terkenal dunia. Bukan itu saja, malah pisang juga amat sesuai untuk mencegah dan merawat beberapa jenis penyakit, menjadikannya amat sesuai dalam pemakanan kita seharian. 

Tekanan: 
Merujuk kepada survey terbaru yang dijalankan oleh MIND terhadap pesakit-pesakit tekanan jiwa, kebanyakan daripada mereka kembali pulih selepas makan pisang. Ini kerana pisang mengandungi tryptophan, iaitu sejenis protin yang bertukar kepada serotonin dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kita tenang, mengembalikan mud dan secara amnya membuatkan kita berasa gembira

PMS: 
Lupakan pil-pil hospital –makan sahaja pisang. Vitamin B6 yang terkandung mampu meneutralkan paras glukosa dalam darah, yang boleh mengembalikan mud anda. 

Anemia:
Dengan kandungan zat besi yang tinggi, pisang mampu mengawal pertumbuhan hemoglobin dalam darah , yang secara tak langsung membantu dalam kes-kes anemia.

Tekanan Darah Tinggi: 
Buah tropikal unik ini mengandungi kadar potasium yang tinggi –garam rendah, menjadikannya sempurna untuk menstabilkan tekanan darah. 
Kuasa Minda: 
Kajian dibuat terhadap 200 pelajar di sebuah sekolah di mana semasa peperiksaan dijalankan, mereka diberi makan pisang untuk sarapan, rehat, dan makan tengahari. Keputusannya, buah pisang yang mengandungi kadar potasium yang tinggi dapat membantu pembelajaran dengan menjadikan pelajar-pelajar itu lebih cekap (alert). Penghadaman: Gentian tinggi, jadikan pisang sebagai diet seharian anda pasti membantu menstabilkan tindakan usus kecil dan besar. 

Keletihan: 
Salah satu cara terbaik untuk mengurangkan keletihan ialah dengan membuat minuman pisang susu campur madu . Pisang bertindak menyejukkan perut dan dengan bantuan madu dapat membina semula kandungan gula dalam darah yang berkurangan akibat keletihan, manakala susu pula memperbetulkan sistem hidrasi semula anda. 

Panas Jantung: 
Pisang mempunyai kesan anti-asid semulajadi dalam badan. Oleh itu, jika anda menghadapi rasa panas di jantung, cuba makan pisanguntuk pemulihan yang baik. 

Demam Pagi: 
Jadikan pisang sebagai snek setiap hari untuk membantu memelihara kadar gula dalam darah untuk mengelakkan demam pagi.

Gigitan Nyamuk: 
Sebelum menggunakan krim gigitan serangga, cuba sapukan kawasan bekas gigitan nyamuk dengan lapisan dalam kulit pisang. Ramai yang telah berjaya mengatasi kegatalan akibat gigitan nyamuk dengan cara ini. 

Saraf:
Pisang mengandungi kadar vitamin B yang tinggi yang dapat membantu menenangkan sistem saraf anda . 

Obesiti dan Tekanan Kerja:
Kajian di Institut Psikologi di Austria mendapati tekanan kerja menjadi pemangkin kepada pengambilan makanan seperti coklat dan kerepek . Berdasarkan 5,000 pesakit hospital, kajian mendapati kebanyakan pesakit obes membuat kerja-kerja tekanan tinggi. Laporan juga menyatakan, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengawal kadar gula dalam darah dengan mengambil makanan karbohidrat tinggi setiap 2 jam untuk mengekalkan kadar yang stabil . Makanlah pisang. 

Ulser: 
Pisang amat baik dalam pencegahan ulser kerana ia bersifat lembut dan tidak mencederakan organ dalaman kita. Ia juga bertindak sebagai peneutral lebihan asid serta mengurangkan kepedihan dengan bertindak menyaluti lapisan dinding

Kawalan Suhu: 
Ramai yang percaya bahawa dengan memakan pisang, ia dapat menurunkan suhu kedua-dua fizikal dan emosi kepada ibu-ibu mengandung. Di Thailand sebagai contoh, ibu mengandung mengambil pisang untuk memastikan bayi yang dilahirkan itu menjadi seorang yang penyabar (cool).

Seasonal Affective Disorder (SAD):
Penyakit ini merupakan simptom yang terjadi akibat daripada kurangnya pendedahan kepada cahaya matahari . Pisang dapat membantu pesakit ini kerana ia mengandungi tryptophan semulajadi yang membaikpulih mud kita

Ketagihan Rokok & Tembakau:
Pisang dapat membantu perokok yang ingin berhenti merokok. Vitamin B6, B12, potasium dan magnesium yang terdapat dalam pisang, ia dapat membantu tubuh kita dalam membaikpulih kesan nikotin terhadap tubuh 

Stress: 
Potasium merupakan bahan mineral vital, yang membantu menormalkan degupan jantung, menghantar oksigen kepada otak dan mengimbangi kandungan air dalam tubuh . Bila kita stres, kadar metabolisma kita naik, menyebabkan kadar potassium menurun. Keadaan ini dapat diimbangi semula dengan bantuan snek pisang yang tinggi potassium. 

Strok:
Mengikut kajian dalam buku „The New England Journal of Medicine„, mengambil pisang sebagai diet harian mampu mengurangkan risiko kematian akibat strok sebanyak 40%! 

Lain-lain Penyakit Kulit: 
Pengamal perubatan semulajadi (alternatif) berpendapat, untuk menghilangkan pelbagai masalah kulit, termasuk jerawat, kudis, parut, kurap, dan sebagainya, ambil sekeping kulit pisang, tampalkan sebelah dalam kulit pisang itu pada tempat yang ingin dirawat dengan menggunakan plaster luka biasa atau pun plaster bedah . Jadi, pisang memang merupakan ubat semulajadi kepada banyak penyakit. Jika dibandingkan dengan epal, pisang mempunyai 4 kali ganda kandungan protin, 2 kali karbohidrat, 3 kali fosforus, 5 kali vitamin A dan zat besi, dan 2 kali vitamin dan mineral lain. Ia juga kaya dengan potassium dan merupakan salah satu makanan terbaik yang mudah didapati. 

Jadi mungkin inilah masa untuk berubah kepada kata yang biasa disebut-sebut, “Sebiji pisang sehari dapat menjauhkan doktor!”Dipetik daripada NIOSH volume 3 No3 2010

Pengenalan kepada Pemutus Litar (Circuit Breaker)

Fungsi:

Memberi perlindungan yang mencukupi daripada arus lebihan. Setiap litar seharusnya mempunyai dan dilengkapi dengan pemutus litar yang mampu memutuskan litar secara terus melalui alat pemutus litar daripada bekalan samada berlaku kejadian lebihan arus atau arus bocor.

Pemutus Litar yang dipasang seharusnya mampu memutuskan sebarang arus bocor yang melalui litar sebelum ia    memberikan bahaya kepada pengguna melalui kesan termal atau mekanikal yang dihasilkan menerusi litar terbabit.

Ciri-ciri alat pemutus litar seharusnya memuaskan atau mencapai tahap kapasiti pemutusan yang lebih besar atau sama dengan prospek arus litar pintas atau arus bocor ke bumi pada poin atau litar yang dipasang alat pemutus litar (circuit breaker).

Pemutus Litar (circuit breaker) adalah alat suis mekanikal yang mana harus mempunyai spesifikasi seperti berikut: 1. Ia seharusnya mampu berfungsi dengan selamat tertutup dalam semua jenis beban arus atau arus litar pintas dalam julat pembuatan alat pemutusan litar tersebut.
 2. Ia seharusnya mampu terbuka sengan selamat bagi semua jenis arus dimana arus tersebut berada dalam julat lingkungan alat pemutus litar tersebut.
 3. Ia seharusnya berfungsi secara automatik apabila berlaku gangguan aliran arus yang tidak normal atau arus yang tinggi sehingga melebihi julat lingkungan kemampuan alat pemutus litar tersebut.
 4. Ia seharusnya boleh membawa arus secara berterusan pada kadar yang ditetapkan alat pemutus litar.

Ahad, 7 Februari 2010

S.E.H Malaysia Group Internship Program

S.E.H Malaysia Group offered the internship program.
Listed at below, the participant will exposure the items.
Project Management
Interpersonal Skills
Team Work
Problem Solving Tools
Test Procedures
Technical Report Writing
In-House Training


Interns will be attached to various Departments such as Process Engineering, Quality Control, Material Characterization, Maintenance, Safety & Environment, etc.
The internship program generally expands for at least 10 weeks.

For further enquiries:
S.E.H Malaysia Group
Human Resource Management (Industrial Training)
Lot 2, Lorong Enggang 35,
Ulu Klang Free Trade Zone,
54200 Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Fax: 603-4257 5751
Email: webmaster@sehmy.com

S.E.H Malaysia Group

Thanks for this company for their effort to provide this program at their company.

Sabtu, 23 Januari 2010

Kelebihan Corak Pembelajaran di Fakulti Kejuruteraan Elektrik,Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Salam Menuju ke Arah Teknologi Terkini.

Kelebihan graduan yang dihasilkan oleh UTeM pada masa kini tidak lagi dipertikaikan. Malahan ia telah menjadi sebut-sebutan kebanyakan industri di dalam negara mahupun di luar negara.
Apakah yang menjadi teras utama kepada faktor ini?
Jawapannya adalah corak pembelajaran yang dilaksanakan oleh UTeM iaitu berlandaskan aplikasi pembelajaran    yang menjadi teras utama kehebatan graduan yang dikeluarkan oleh UTeM.

UTeM hanya mementingkan kualiti bagi menghasilkan jurutera yang hebat dalam bidang yang dipelajari oleh pelajar.

PROGRAMME OUTCOMES (PO)

Upon completion of the course, the student should have the:

 1. ability to apply fundamental knowledge of mathematics, sciences,electrical and/or mechatronics engineering. (K,A)
 2.  ability to design a system, component, or process to meet desired needswithin certain specifications. (K,S,A)
 3.  ability to design and conduct experiments, as well as to analyze andinterpret data for practice and applications. (K,S)
 4. ability to identify, formulate, and solve engineering problems. (K)
 5. ability to use engineering tools necessary for engineering practices. (S)
 6.  ability to practice professional and ethical conduct. (K,A)
 7. ability to communicate effectively, not only within the engineeringsociety but also within the community at large. (A)
 8. ability to function in a team effectively. (A)
 9. ability to undertake life long learning. (A)
 10. ability to identify fundamental entrepreneurship skills as applied in theengineering profession. (K)
 11. ability to have knowledge of contemporary issues. (K)

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

1.
Engineers who are able to apply engineering knowledge in their professional careers.
  2.
Engineers who are creative and innovative in adapting themselves into the global working environment.
  3.
Engineers who practice high standards of ethical conduct and societal responsibilities.
  4.
Engineers who are capable of developing their professional careerthrough both practical experience and life long learning.
  5.
 • Bachelor of Electrical Engineering (Industrial Power)

Engineers who have strong technical competency in the field of Industrial Power.

 • Bachelor of Electrical Engineering (Control, Instrumentation and Automation)

Engineers who have strong technical competency in the field of Control,Instrumentation and Automation.

 • Bachelor of Electrical Engineering (Power Electronics & Drives) 

Engineers who have strong technical competency in the field of Power Electronics and Drives.

 • Bachelor of Mechatronics Engineering

Engineers who have strong technical competency in the field of Mechatronics.

Inilah menjadikan graduan yang dilahirkan oleh UTeM menjadi hebat sebagai jurutera pilihan ramai industri dalam dan luar negara.
Harus mencapai standard yang ditetapkan oleh EAC (Engineering Accreditation Council).

Semoga UTeM terus cemerlang bagi melahirkan graduan yang bermutu tinggi mencapai tahap international.
Sabtu, 9 Januari 2010

Persediaan Lawatan ke Tenaga Swicthgear Sdn Bhd

Salam 1 Malaysia...


Adalah dimaklumkan bahawa 4 BEKP (Requirements: High Voltage Subject) akan membuat lawatan industri ke Tenaga Switchgear Sdn Bhd.
Berikut merupakan tentatif program lawatan tersebut.


Masa berkumpul adalah jam 4.30 pagi di cafetaria 1 FKE, UTeM.


Masa Bertolak adalah jam 5.00 pagi. (Pihak penganjur tidak akan menunggu penumpang yang lewat tiba dari masa yang telah ditetapkan. Bas akan bertolak tepat jam 5.00 pagi)


Tarikh: 14 Januari 2010 (Khamis)


Pakaian: 
Formal (Labkot, Jeans dibenarkan tetapi tidak boleh lusuh, koyak, berkasut bagi lelaki dan perempuan) - Very Strictly 


Peralatan yang perlu dibawa adalah:
1. Soalan2 yang hendak ditanya semasa sesi lawatan.
2. Buku catitan 
3. Kad Matrik
4. Bawa pakaian untuk bersolat baik lelaki mahupun perempuan


Pegawai pengiring:
En. Farhan bin Hanaffi
Pensyarah
Jabatan Kuasa Industri
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Universiti Teknikal Malaysia Melaka


Tatatertib Lawatan:
1. Pihak penganjur mengharapkan semua dapat menjaga nama baik universiti ketika sidang lawatan dijalankan.
2. Silakan pastikan keselamatan diri, barang berharga serta rakan-rakan dalam keadaan yang selamat.
3. Jangan membuang sampah merata-rata.
4. Jangan menghisap rokok di tempat yang tidak dibenarkan.
5. Jangan lupa bawa solat.
6. Sentiasa mematuhi arahan daripada pihak penganjur.
7. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sama sekali kepada mereka yang ingkar terhadap arahan yang diberikan oleh penganjur mahupun pihak syarikat serta pensyarah.
8. Sentiasa menjaga etika peribadi.
9. Hormati semua pihak yang terlibat seperti pemandu bas, pihak penganjur dan terutamanya pensyarah.


Sebarang permasalahan atau pertanyaan hubungi AJK penganjur:
1. Mohd Iskandar bin Md Sulaiman (Ketua Delegasi)
2. Mohd Amizu bin Mamat ( AJK Persuratan)
3. Zubir bin Mahmod (AJK Hubungan Luar)
4. Abdul Razak bin Abdul Rahman (AJK Hubungan Luar)
5. Ahmad Suzaimy (AJK Pendaftran)
6. Mohd Nazri bin Idris (AJK Pendaftaran)
7. Timothy @ TJ (AJK Logistik)
8. Koh (AJK Logistik)
9. Yuen (AJK Cenderahati & Makanan)
10. Ann (AJK Cenderahati & Makanan)
11. Khairurzaikin bin Mukhtar (AJK Laporan, Gambar & Dokumentasi)
12. Jeremy (AJK Laporan, Gambar & Dokumentasi)
13. Hau (AJK Laporan, Gambar & Dokumentasi)


Kepastian kehadiran dalam lawatan ini bagi mereka yang terlibat akan dilakukan pada hari Isnin 11 Januari 2010 semasa kuliah High Voltage jam 2.00pm hingga jam 4.00pm.
selepas tempoh masa tersebut,mereka yang gagal memberi kepastian kehadiran tidak akan dilayan dan dianggap tidak hadir.
Sekiranya gagal hadir dalaman lawatan setelah memberi kepastian tanpa sebab munasabah kepada penganjur atau pensyarah boleh dikenakan tindakan.
Layari FB Mohd iskandar bin md sulaiman bagi memasuki nama dalam jemputan program.
Disediakan oleh:
Mohd Iskandar bin Md Sulaiman
Ketua Delegasi Lawatan
Tenaga Swichgear Sdn Bhd