Rabu, 30 Disember 2009

Cadangan Bagi Mempelbagaikan Pengetahuan & Kemahiran Baru Graduan UTeM

Salam Sejahtera...

Persatuan Alumni UTeM ingin mencadangkan beberapa perkara pada UTeM bagi mempelbagaikan tahap pengetahuan & kemahiran baru bagi graduan UTeM masa kini...
Berikut merupakan maklum balas awal yang diterima semula...
Namun, kertas cadangan tersebut tidak dapat di dedahkan pada masa kini berikutan memerlukan sokongan yang kukuh bagi setiap cadangan tersebut daripada pihak yang berkenaan...Jika diizinkan oleh semua pihak terlibat, maka iannya akan didedahkan.