Jumaat, 28 Oktober 2011

Adakah Kita Profesional Sejajar Dengan Kedudukan Kita???

Bukan Kedudukan Pangkat yang menunjukkan tahap profesional seseorang.
Tahap Profesional seseorang individu itu terletak pada diri mereka sendiri bagaimana mereka menyesuaikan keadaan diri mereka dengan paras kedudukan yang dia ada sekarang.
Walaupun seseorang itu pada dasar jawatannya berada digelar profesional, namun tidak semestinya individu terbabit akan berperilaku sebagai seseorang yang profesional berdasarkan jawatan ia.Sebagai contoh:
Jika seorang cleaner bertindak secara profesional dengan melakukan tanggungjawabnya dengan dedikasi, walaupun terpaksa melayan kerenah perangai manusia yang tidak tahu menjaga kebersihan setiap hari, namun ia masih melakukan kerjanya tanpa perlu bertindak diluar batasan kerja kepada orang lain. walaupun pada dasarnya tahap pekerjaan cleaner itu bukan berada pada level profesional. maka ia di anggap lebih profesional dengan melaksanakan tanggungjawab dia.

Jika seorang pengurus bertindak diluar batasan profesional dia dengan contoh menjatuhkan hukuman tanpa soal periksa, maka ia di anggap tidak profesional selari dengan tahap kedudukan profesional pekerjaan dia.kesimpulannya, bukan kedudukan jawatan yang menunjukkan individu terbabit profesional atau tidak, yang mencerminkan mereka profesional adalah bagaimana mereka bertindak secara profesional berdasakan kedudukan jawatan mereka.

Terima kasih.

Sekadar renungan dan perkongsian bersama.