Ahad, 25 Mac 2012

SPRM Menjawab #12: "Apakah harta pesalah akan dirampas dan apakah yang terjadi kepada harta yang telah dirampas itu "?

Sekiranya pendakwaan dibuat bagi sesuatu kesalahan, seksyen 40(1) Akta SPRM 2009 terpakai dimana Mahkamah hendaklah membuat perintah bagi pelucuthakan apa-apa harta yang dibuktikan menjadi hal perkara kesalahan itu atau telah digunakan dalam melakukan kesalahan itu jika kesalahan itu telah dibuktikan terhadap tertuduh atau kesalahan itu telah dibuktikan tetapi Mahkamah berpuashati bahawa tertuduh bukan pemunya yang sebenar atau sah dan tiada orang lain berhak kepada harta itu sebagai pembeli dengan suci hati dengan balasan berharga.

Sekiranya tiada pendakwaan dibuat bagi suatu kesalahan, seksyen 41(1) Akta SPRM 2009 terpakai di mana Pendakwa Raya boleh, sebelum tamat tempoh 18 bulan dari penyitaan memohon kepada Hakim seorang Mahkamah Sesyen untuk mendapat perintah bagi pelucuthakan harta itu jika ia berpuashati harta itu diperolehi hasil daripada atau berkaitan suatu kesalahan di bawah Akta ini.


Sumber: Soalan-soalan Lazim kepada SPRM

Tiada ulasan:

Catat Ulasan