Selasa, 20 Mac 2012

SPRM Menjawab #3: "Mengapakah hadiah dari satu segi boleh dipertimbangkan penerimaanya dengan mengikut Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 tetapi dari satu segi yang lain di bawah seksyen 25 Akta SPRM 2009 hendaklah dilaporkan kepada SPRM?"

Arahan tentang penerimaan hadiah sama ada mengikut Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakukan & Tatatertib) 1993, Pekeliling Bil. 3 Tahun 1998 (Penerimaan Hadiah dan Keraian Pegawai Awam) dan Seksyen 25 Akta SPRM 2009 adalah sama sahaja iaitu di mana setiap penerimaan hadiah hendaklah dilaporkan. Sekiranya Ketua Jabatan membenarkan penerimaan barang tersebut maka barulah pegawai berkenaan boleh memiliki barang yang dihadiahkan. Di dalam seksyen 25 Akta SPRM 2009 dinyatakan apabila pemberian tersebut adalah dirasakan sebagai pemberian rasuah maka perbuatan tersebut perlulah dilaporkan kepada Polis yang berdekatan atau kepada SPRM.


Sumber: Soalan-soalan Lazim kepada SPRM

Tiada ulasan:

Catat Ulasan